Φιλολογικά

1. Αρχαία Ελληνικά Α' Λυκείου από τη φιλόλογο Χαλκιά Αναστασία

2. Αρχαία Ελληνικά Γενικής Παιδείας Β' Λυκείου από τη φιλόλογο Χαλκιά Αναστασία

3. Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου από τη φιλόλογο Χαλκιά Αναστασία

4. Λατινικά Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου από τη φιλόλογο Χαλκιά Αναστασία

 

Χημεία (από τον κ. Τσικριτσάκη Γεώργιο)

1. Ηλεκτρονιακή Δομή των Ατόμων και Περιοδικός Πίνακας

2. Θερμοχημεία

3. Χημική Κινητική

4. Οξέα - Βάσεις και Ιοντική Ισορροπία

5. Χημική Ισορροπία

6. Αντιδράσεις Οργανικών Ενώσεων - Σύνθεση και Διάκριση Οργανικών Ενώσεων

7. Οξείδωση - Αναγωγή

8. Χημεία Θετικών Σπουδών Γ' Λυκείου - Κεφάλαιο 4ο: Θέματα Ιοντικής Ισορροπίας

9. Θεωρία Δομής Ατόμου - Περιοδικός Πίνακας (Θετικών Σπουδών Γ' Λυκείου)

10. Θέματα Δομής Ατόμου - Περιοδικός Πίνακας (Θετικών Σπουδών Γ' Λυκείου)

11. Θέματα Χημείας Εισαγωγικών Εξετάσεων Τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού ανά έτος: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

12. Θέματα  Χημείας Επαναληπτικών Απολυτήριων Εξετάσεων ανά έτος: 2003, 2005